Music Norway Eksportpodden’

Komponist og utøver Maja Solveig Kjelstrup Ratkje har utmerket seg med høyt aktivitetsnivå både i Norge og internasjonalt og har fått gjennomslag på mange musikalske områder. I denne episoden av The Music Manager snakker Ratkje om hvordan hun organiserer sin internasjonale aktivitet innenfor samtidsmusikkbegrepet.

Composer and performer Maja Solveig Kjelstrup Ratkje has distinguished herself with a high level of activity both in Norway and internationally and has made an impact in many musical areas. In this episode of The Music Manager, Ratkje talks about how she organises her international activity within the concept of contemporary music.

Listen to the podcast