Denne podcasten fra Bodø kommune omhandler små og store temaer knyttet til prosjektet Ny by – Ny flyplass. Har du et tema du ønsker å høre mer om? Send en e-post til nyby@bodo.kommune.no

This podcast from Bodø municipality deals with small and large topics related to the New City – New Airport project. Do you have a topic you would like to hear more about? Send an email to nyby@bodo.kommune.no

Lise Henriette Rånes, leder for boligtjenesten i Bodø kommune, er gjest i denne episoden for å snakke om temaet sosial boligbygging. Episoden er spilt inn sommeren 2023.

Lise Henriette Rånes, head of housing services in Bodø municipality, is a guest in this episode to talk about the topic of social housing. The episode was recorded in the summer of 2023.

Listen to the podcast