Dennis jobber med artister som Roc Boyz og El Papi som har gjort det sterkt i Sverige. I tillegg er han medarkitekt bak lanseringen av Aden Foyer i 2022. Dette førte til at han ble plukket ut til Nordic Music Biz Top 20 Under 30, og i denne episoden av The Music Manager graver Vegard Waske i hvordan han jobber for artistene sine.

Dennis works with artists such as Roc Boyz and El Papi who have made it big in Sweden. In addition, he is the co-architect behind the launch of Aden Foyer in 2022. This led to him being picked for the Nordic Music Biz Top 20 Under 30, and in this episode of The Music Manager, Vegard Waske digs into how he works for his artists.

Listen to the podcast